Startsida
Generationsförståelse
Feedback
Känslor
Individen
Gruppen
Ledarskap
  
Föreläsningar
Utbildningar
Coaching
Projektledare/analyser
 
Kontakt
Press/CV
Referenser
Samarbetspartners
Discjockey
 
Länkar
Ledarskap

Ledarskap är frågan om att nå sina mål med hjälp av sina medmänniskor. Det kan låta krasst, men så är det. Att kunna coacha sina medarbetare är viktigt för att nå de uppsatta målen.

Med hjälp av kunskap om dina medmänniskor, deras värderingar, bakgrund, kulturella skillnader och sätt att reagera kan du underlätta ditt sätt att leda verksamheten.

Som ledare är det omöjligt att ha kontroll och kunskap om allt. Därför är det viktigt att kunna släppa kontrollen och överlåta åt de som har kunskapen att sköta sina områden. Konsten att delegera är svår men krävs för att utveckla organisationen positivt.

För att förstå en grupps utveckling och vilka faser den genomgår är det lämpligt att lära sig teorierna bakom detta.
 
Att nå sina mål med hjälp av andra, vara lyhörd och visa respekt