Startsida
Generationsförståelse
Feedback
Känslor
Individen
Gruppen
Ledarskap
  
Föreläsningar
Utbildningar
Coaching
Projektledare/analyser
 
Kontakt
Press/CV
Referenser
Samarbetspartners
Discjockey
 
Länkar
Referenser

Föreläsningar
Namn Företag
Telefonnummer 
David Nouveau StepStone Solutions AB
0708-59 30 00
Gert Ohlin BAAB
076-89 31 246
Göran Eldebro OneFM
070-533 27 90

Utbildningar

Namn Företag Telefonnummer
Lennart Hedlund Arbetsförmedlingen
010-486 41 35
Kjell Asplund Förändringsledarna
070-588 80 23
Fredrik Sköld Oxelösunds föreningsråd
0155-383 72
Nicklas Johansson  
070-799 30 09
Göran Kessel Polisen
070-376 03 04
Hans Grönlund Arbetsförmedlingen
070-561 57 00
Roger Svensson Svenska Akupunkturförbundet 
070-662 36 36
Mats Törnlind BDX
070-655 03 50
   
      
Oxelösunds-projektet (Fredrik Sköld)
"Genom kompetensutveckling och en ökad generationsförståelse har Anzu fått Oxelösunds Föreninsråd att se möjligheterna till en gränslös utveckling av hembygden, där föreninsliv, näringsliv och offentlig sektor samverkar för ett gemensamt mål. Genom den nya generationens attityder kan vi skapa nya möjligheter till arbetstillfällen och ekonomisk utveckling."
Oxelösunds Föreningsråd
Fredrik Sköld
Box 133
613 23 Oxelösund
Tel. 0155-383 72

Utbildning av långtidsarbetslösa i Piteå (Hans Grönlund)
Undertecknad har vid ett antal tillfällen under åren 2000-2002 anlitat Anders Dahlquist som ansvarig för utveckling av långtidsarbetslösa inom ramen för den s.k. aktivitetsgarantin.

Dahlquist har på ett mycket inspirerande sätt gett deltagarna en framtidstro och dessutom skapat förutsättningar för visioner omkring Piteås framtida utveckling av stadskärnan.

Det engagemang som Dahlquist visat har varit oerhört imponerande. Jag har under åren haft tillfälle att anlita andra konsultföretag och i jämförelse med dessa är Dahlquist upplägg och genomförande av verksamheten den absolut bästa. Resultaten har varit mycket goda och jag har som köpare av hans tjänster varit väldigt nöjd.

Dahlquists kreativitet, sociala förmåga och framförallt visionära tankar
torde vara väldigt gångbara inom många affärs- och yrkesområden.
Jag vill därför ge honom mycket goda vitsord och rekommendera hans
tjänster till den det berör.

Min kontakt med Dahlquist var kopplad till mitt arbete som chef för Arbetsförmedlingen i Piteå. Denna anställning har jag avslutat och i dag driver jag egen verksamhet kombinerad med några styrelseuppdrag.

Om ytterligare upplysningar önskas går det bra att kontakta mig på nedanstående adress.

Piteå den 29 mars 2006

Hans Grönlund
hansgronlund@hotmail.com
Tel: 0911-144 81
Mobil: 070-561 57 00