Startsida
Generationsförståelse
Feedback
Känslor
Individen
Gruppen
Ledarskap
  
Föreläsningar
Utbildningar
Coaching
Projektledare/analyser
 
Kontakt
Press/CV
Referenser
Samarbetspartners
Discjockey
 
Länkar
Gruppen

Vi ingår dagligen i olika former av grupper som till exempel familjen, företaget eller idrottsklubben för att nämna några.

Alla grupper består av ett antal individer med olika bakgrund, värderingar, uppfattningar och kunskap.

En grupps utveckling bygger på förmågan att samarbeta, ärlighet mot varandra och insikten om att våra olikheter är vår styrka.

En relationsteori för gruppens utveckling är FIRO (Fundamental Inter-personal Relations Orientation) som presenterades 1958 och ingår som en huvuddel i UGL (Utveckling - Grupp - Ledare).
  
Styrkan i en grupp är när man förstår varandras olikheter